قسمت خطایاب

در این قسمت از مکمل مشترکین خطاهایی هستند که برنامه به ما اخطار میدهد .از جمله خطاهایی که مهم هستند و بسیار مشهود و پرکاربرد هست .عبارتند از خطاهای ،ساخته منفی،آبشده،بانک،ساخته اجرت،چک،طلای شرطی،تکه ری و ....

crmقسمت

و یا همان مدیریت ارتباط با مشتری هست که بسیار کاربرد دارد.crmدر این قسمتداز مکمل مشترکین ،گزینه ی مهمی به نام و از جمله کاربرد های آن میتوان به سابقه خرید مشتری،ارسال پیامک برای مشتریان به صورت گروهی،ارسال گزارش سند های مشکوک،افزایش اعتبار و یادآوری

قسمت اموال

این قسمت از مکمل مشترکین بسیار جذاب هست چون شما میتوانید تمامی اموال موجود در محل کار و یا شرکتتون روبه ثبت برسونید و برچسب تهیه کنید و فقط و فقط با وارد کردن شماره اموال در قسمت جست و جو ،به راحتی به اموال مورد نظر و همچنین دسترسی به مکان و قیمت اموال و نیز چاپ برچسب را مشاهده کنید.